1.1

ประชาชนชาวสงขลาทุกเพศทุกวัยกว่า 3,500 คน ร่วมกิจกรรม "Run For King 2019" รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

       ช่วงเย็นวันนี้ (9 มิ.ย. 62) ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Run For King 2019" รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิ่งทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกว่า 3,500 คน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีฝนตกหนักลงมาก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

             นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม Run for the King 2019 รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็น พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย

            ด้านนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Run for the King รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 ได้จัดขึ้นพร้อมกัน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด โดยมีนักวิ่งจำนวนกว่า 150,000 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วทั้งประเทศไทย ในส่วนจังหวัดสงขลามีผู้เข้าร่วมวิ่ง จำนวน 3,500 คน ปรากฏการณ์นี้ถือว่าเป็นงานวิ่งที่มีนักวิ่งจำนวนมากที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน รวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของปวงชนชาวไทย

            สำหรับการวิ่งรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 "Run for King 2019" เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและวิ่งฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นจุดปล่อยตัว ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ไปยังสวนสาธารณะพรุค้างคาว ผ่านหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ตลาดน้ำบ้านพรุ ผ่านวัดปทุมธาราวาสและเลี้ยวซ้ายไปทางบางศาลาไปจนถึงจุดกลับตัวและวิ่งกลับมายังเส้นทางเดิมเพื่อเข้าสู่เส้นชัย ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง10.5 กิโลเมตร ลำดับที่ 1-200 จะได้รับเหรียญที่ระลึกประเภทมินิมาราธอนและประเภทวิ่งฟันรัน ลำดับที่ 1-400 จะได้รับเหรียญที่ระลึกประเภทฟันรัน นอกจากนี้ภายในงานได้มีการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มคอยบริการอีกด้วย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา/ภาพ
9 มิ.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา