1.1

จ.สงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

        วันนี้ (20 มิ.ย.62) ที่วัดนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์  หนูรอต  ปลัดจังหวัดสงขลา เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายชูศักดิ์  สบ้านแย้ม  นายอำเภอนาทวี กล่าวรายงาน มีส่วนราชการในอำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการ

         นายวรณัฏฐ์  หนูรอต  ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล

        ทั้งนี้ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ และได้รับทราบถึงปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมมีการให้บริการคลินิกการเกษตร บริการตัดผมฟรี บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขแมว การแจกพันธุ์ปลา การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ และแจกพันธุ์กล้าไม้ฟรีแก่ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ มีการบริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา อีกด้วย

          โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และทุนเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุด โดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

 

อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 มิ.ย.62