1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนชาวสงขลาร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

       วันนี้ (26 มิ.ย.62) ที่สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มแห่งความสุข

         นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีความมุ่งมั่น และตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะขจัดปัญหายาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือ  ร่วมใจอย่างจริงจัง มุ่งมั่น และเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกภาคส่วนถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่จะช่วยบรรเทาความร้ายแรงของมหันตภัยยาเสพติดในสังคมจนหมดสิ้นลง ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรองรับความต้องการของประชาชน ซึ่งในวันที่ 26มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

         ทั้งนี้จังหวัดสงขลารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับรู้และรับทราบถึงต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมกันขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมตามที่รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและลดมาตรการลดผู้ค้า ผู้เสพ”

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมวิ่งฟันรันต่อต้านยาเสพติด ระยะทาง 5 กิโลเมตร, กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด, อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและนำพลังมวลชนกล่าวคำปราศัยเจนตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการต่างๆ พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประเภท 5 และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์เจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุนและบูรณาการโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสงขลา

 

ประชา  โชคผ่อง / ข่าว

อรรคพงษ์ - วิทยา / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 มิ.ย.62