1.1

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจหาสิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง 210 คน เพื่อหาสารเสพติด เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย

      วันนี้ (27 มิ.ย. 62) เวลา 05.30 น. ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่จากทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดสงขลา ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ชุดปฏิบัติการพิเศษเขต 9 และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสงขลา เข้าตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ ป้องกันการซุกซ่อนอาวุธ การนำวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำตั้งแต่รุ่งสางอย่างเข้มข้น

      นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจู่โจมตรวจค้นในครั้งนี้เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งดำเนินการปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาหรือมีไว้ภายในเรือนจำ โดยให้เรือนจำทำการจู่โจมตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรือนจำจังหวัดสงขลามีภารกิจสำคัญในการควบคุมผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด บางคนอาจมีอิทธิพลด้านการเงินและมีเครือข่ายภายนอกเรือนจำอาจลักลอบ ใช้เรือนจำเป็นฐานในการสั่งซื้อ-ขายยาเสพติดโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อกลางในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกเรือนจำ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติดที่ใช้เรือนจําเป็นฐานลักลอบซื้อ-ขายยาเสพติดจึงได้กำหนดมาตรการด้านการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้แยกย้ายเข้าค้นเรือนนอน ตู้ล็อกเกอร์และอาคารสถานที่ภายในเรือนจำอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มผู้ต้องขังจำนวน 210 คน ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดและสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด

       สำหรับเรือนจำจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมอย่างเคร่งครัดในการดูแลเรื่องความเป็นระเบียบและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง การจัดให้ผู้ต้องขังได้มีการฝึกวิชาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพออกไปสู่ภายนอกจะได้นำไปประกอบอาชีพเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้ ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดสงขลามีผู้ต้องขังทั้งหมด 2,722 คน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 มิ.ย 62