1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอ 16 อำเภอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุนและบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อเดินหน้ารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       วันนี้ (27 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างอำเภอ 16 อำเภอ ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

       นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาตลอดระยะเวลา 17 ปีและได้กำหนดเป็นวาระสงขลาเมืองแห่งความสุขวาระที่ 11 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น ประกอบด้วย โครงการชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการปราบปรามผู้ค้ารายย่อย ทั้งนี้เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่อำเภอ TO BE NUMBER ONE ในปี 2563 เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสงขลา โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสร้างกระแสการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

         โดยในปี 2562 จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาคใต้ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับภาคใต้ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น และชมรมTO BE NUMBER ONE จำนวน 6 ชมรม รวมทั้งสิ้น 7 ทีม ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ในระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม HALL เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดได้ลงมาประเมินให้คะแนนระดับ พี้นที่จังหวัดสงขลารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ให้คำแนะนำทางจังหวัดสงขลาให้จัดทำ MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กับนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอย่างยั่งยืนสู่อำเภอ TO BE NUMBER ONE และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกวดระดับประเทศต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ชัยธวัช /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 มิ.ย 62