1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา จากการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "มะขามหวานเกมส์"

      วันนี้ (27 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา จากการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จ่าสิบเอกวิโรจน์ แท่นมณี ประธานชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริหารชมรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 "มะขามหวานเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจังหวัดสงขลาได้ส่งนักกีฬาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จำนวน 8 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น 109 คน โดยมีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 31 คน สรุปเหรียญรางวัล 11 เหรียญทอง, 8 เหรียญเงิน, 10 เหรียญทองแดง รวม 29 เหรียญอันดับ 1 ระดับประเทศ (เจ้าเหรียญทอง)

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ชัยธวัช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 มิ.ย 62