1.1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 27–28 มิถุนายน 2562

      วันนี้ (27 มิ.ย.62 )ที่ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลาโดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพ ร่วมพิธี

      นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งงานในวันนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาจัดขึ้น ภายในงานมีการจัดนัดพบแรงงานด้วยระบบ IT โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็ตไซต์http://jobit.doe.go.th/Songkhlajobfair หรือสแกน QR CODE มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้ารับสมัครและสัมภาษณ์งาน 1,022 อัตรา จากนายจ้าง 30 ราย อาทิ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จำกัด บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล (ปทท.) จำกัด เป็นต้น โดยตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านการขาย 2. ช่างสาขาต่างๆ (ช่างยนต์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล ฯลฯ) 3. ผู้จัดการ 4. เจ้าหน้าที่การตลาด 5. พนักงานบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์

        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 30 อาชีพ เช่น การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ การทำไอศกรีมมะพร้าวอ่อน การทำเค้าหน้าการ์ตูน การทำซูชิ การพิมพ์ภาพบนผ้า การทำกุ้งโสร่งการทำกระเป๋าผ้า การทำยาดมสมุนไพร การทำสร้อยข้อมือกะลามะพร้าว การเชื่อมเก้าอี้เอนกประสงค์ การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม การจัดดอกไม้สด เป็นต้น มีการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก นิทรรศการจากสถานศึกษา การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มบาติกยางกล้วย การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการ การแสดงสินค้าโอทอป

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
จิรพัฒน์ ชัยธวัช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา