1.1

รองผู้ว่าฯ  สงขลาเปิดงาน กบข.สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา

        วันนี้(04-07-62) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา  นายอำพล  พงศ์สุวรรณ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดงาน กบข.สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา  โดยมีส่วนราชการ และสมาชิก กบข.จังหวัดสงขลา เข้าร่วม

         การลงทุนกับ กบข. เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินออมที่จะได้รับเมื่อถึงวันที่ออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ เพิ่มจากเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญที่จะได้รับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งระหว่างที่รับราชการ มีสมาชิก กบข. ได้เลือกออมเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนกับ กบข. เพื่อให้สอดรับภาวะตลาดการลงทุน กับ กบข.โดยสมาชิก กบข.ไม่มีเวลาได้ทำความเข้าใจรูปแบบการลงทุนกับ กบข.อย่างถ่องแท้ ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ตัดสินใจวางแผนการลงทุนกับ กบข. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงินผ่านกิจกรรมต่างๆโดยการเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินเพื่อสามารถนำกลับไปปรับใช้วางแผนการลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายโดยวิทยากร กบข.ในหัวข้อเกษียณมั่นใจ ไปกับ กบข. แนะนำวิธีคำนวณยอดเงินที่เพียงพอ ณ วัยเกษียณ การแบ่งกลุ่มรับฟังการบรรยายการออมและลงทุนอย่างไรให้ได้เป้าหมาย บรรยายเรื่องลดรายจ่าย ลดภาระหนี้ อย่างไรให้ได้เป้าหมาย......

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ก.ค. 62