1.1

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

       วันนี้(10 ก.ค. 62) ที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กรมปศุสัตว์จัดโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายราชิต สุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกษตร ประชาชน เข้าร่วมงาน

       นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์จึงจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

        นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโครงการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ คืออำเภอรัตภูมิ และ หาดใหญ่ จำนวน 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า หนึ่งพันหกสิบหกราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ สองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมปฏิบัติงาน

        สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ โดยการให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า คลินิกโคเนื้อ โคนม การเสวนาเรื่องโคนมอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดสงขลา สาธิตการทำอาหาร TMR คลินิกสัตว์ปีก คลินิกสุนัข เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล........

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ
ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 ก.ค. 62