1.1

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรม "รำลึกพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" เพื่อแสดงถึงคุณงามความดีของผู้เป็นที่เคารพรักของชาวจังหวัดสงขลา
          วันนี้ (12 ก.ค 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรม "รำลึกพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" เพื่อแสดงถึงคุณงามความดีของผู้เป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม


          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษและประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและต่อประเทศชาติ เป็นแบบอย่างในการทำความดีและเสียสละเพื่อประเทศชาติและจังหวัดสงขลา ดังคำกล่าวที่คนไทยทุกคนต่างนำมาเป็นข้อปฏิบัติและเดือนใจอยู่เสมอ นั่นคือ " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่ชาวสงขลาเคารพนับถือและเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวสงขลา


          จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, การจัดกิจกรรมวิ่งแทนคุณแผ่นดิน เส้นทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมฯและจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ- สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมฯ, กิจกรรมการแปรอักษร "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน",การยืนสงบนิ่ง 99 วินาที, การบรรเลงเพลงจากบทประพันธ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์, การเล่าเรื่องเมืองสงขลา ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562, กิจกรรมสร้างบาตรสแตนเลส ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 99 ใบ ถวายวัดในจังหวัดสงขลาและกำหนดจัดงานสมโภชในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อำเภอเมือง, กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2562 ณ วัดมหัตตมังคราราม (วัดหาดใหญ่ใน), กิจกรรมบวชสามเณร จำนวน 99 รูป ระหว่างวันที่ 29 กันยายน- 12 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" เพื่อเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้อีกด้วย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
12 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา