1.1

 

จังหวัดสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมบริษัทไปรษณีย์-เคอรี่และผู้ประกอบการรับพัสดุ เพื่อหามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หากตรวจพบให้ดำเนินคดีทาง กฎหมายทันที


           วันนี้ (23 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆอาทิ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่หรือชุดตะวัน, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา, ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา kerry Express, Flash Express และผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน รวมถึงชี้แจงมาตรการลงโทษทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง


           นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในภาพรวมของประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีแนวโน้มการแพร่ระบาดระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นและจากที่ปรากฏข่าวสารกลุ่มนักค้ายาเสพติดมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถรับจ้างขนส่งสินค้าหรือการส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการขนส่งผ่านช่องทางการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่ส่งทาง ไปรษณีย์ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการกระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้านหรือชุมชนมากขึ้น โดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการติดต่อซื้อขายทั้ง เฟสบุ๊ค หรือไลน์ เป็นต้น และจะมีการส่งยาเสพติดที่มีการติดต่อซื้อขายให้กับผู้ซื้อผ่านช่องทางการรับจ้าง ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์หรือทางไปรษณีย์ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ส่งยาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าวมีมากขึ้นเป็นลำดับ


         ด้านนายวิชชา อ้างสกุล หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางไปรษณีย์ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายที่เคร่งครัด ได้แก่ การขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสแกนพัสดุ การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ที่จะสามารถตรวจสอบไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย เพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป


        นอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการทางไปรษณีในขั้นตอนการฝากส่งประชาชนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หากในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เตรียมหลักฐานประจำตัวมาในขณะฝากส่งทางไปรษณีย์ไทย มีความจำเป็นต้องขอปฏิเสธการรับฝาก จนกว่าจะมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่ระบบไปรษณีย์ต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ
23 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา