1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา รับมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเครื่องย้ายได้ และเครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

      วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนจังหวัดสงขลารับมอบเคลื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเครื่องย้ายได้ และเครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานส่งมอบเทคโนโลยี และมีผศ.ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด ร่วมในพิธีรับมอบ

        โดยเครื่องอบแห้งดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่กำเนิดรังสีอินฟราเรดแบบใช้ก๊าซเชื้อเพลิงเผาในแผ่นเซรามิกร้อน และแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา สวนแก๊สร้อนจากการเผาไหม้จะถูกลมพัดเป่าไปด้านท้ายของถังอบเป็นลมร้อนสำหรับอบแห้งต่อเนื่องจากรังสีผลิต จุดเด่นของวิธีการอบแห้งนี้คือการได้ผลการอบแห้งที่ดี ทั้งในด้านการใช้พลังงานและด้านคุณภาพของวัสดุ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการอบแห้งด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเทียบเคียงกับวิธีอื่น

         ซึ่งเครื่องอบแห้งสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานยังสถานที่ต่าง ๆ มีความสามารถในการทำงานประมาณ 0.5 - 3 ตันวัตถุดิบ/ชั่วโมง (เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ) สามารถลดความชื้นได้ 4-6 %w.b. ในเวลา 3-5 นาที นอกจากนั้นยังพบว่าวัสดุมีสภาพร่วนขึ้นไม่เกาะติดกัน ทำให้สามารถนำไปย่อย ลดขนาดได้ดีขึ้น ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ประมาณ 1.2 กิโลกรัม/ชั่วโมงกำเนิดรังสีอินฟราเรด และใช้กำลังไฟฟ้ารวมประมาณ 3,000 วัตต์ ด้านการใช้แรงงานในการควบคุมการทำงานของเครื่อง จะใช้แรงงานอยู่ที่ 1-2 คน จึงเป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานได้คุ้มค่า ประหยัดเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มเกษตรกรสามารถอบแห้งได้ทั้งวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงก้อนเม็ด เมล็ดพืช ถือเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เป็นอย่างมาก

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 62