1.1

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 สร้างสายใยรักครอบครัวและขวัญกำลังใจแก่ผู้พลาดพลั้งได้พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข


วันนี้ (19 ส.ค. 62) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ยุติธรรมจังหวัดจังหวัดสงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายประเทียบ ภูมิแก้ว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายสันติชัย ดนหรอหมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 นายปารเมศ คงรอด เจ้าพนักงานราชทัณฑ์อาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขังเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศในการเยี่ยมญาติวันแรกเต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานวันพบญาติในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ดี เหมาะสม เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องขังในการที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดี พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการได้พบปะ พูดคุยกับญาติ พี่น้อง ภรรยา พ่อแม่และลูกอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ สร้างความอบอุ่นของครอบครัว และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อพี่น้องและญาติครอบครัวผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสที่ดีในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องขังจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและครอบครัวภายหลังจากที่ได้รับการพ้นโทษออกไป


นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดสงขลา ได้จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนาและได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังมีการพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและหรือพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป


สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรำมโนราห์, การแสดง 10 ท่าพญายม, การแสดงโขน ตอนหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉาของนักแสดงสมาชิก To Be Number One, กิจกรรมกราบแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติและการจำหน่ายสินค้าของราชทัณฑ์ อาทิ รองเท้าแกะสลัก เข็มกลัดดอกมะลิ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เป็นต้น

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 ส.ค. 62