1.1

 จ.สงขลา จัดโครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย” เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เพื่อรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังและให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       วันนี้ (27 ส.ค. 62) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 " และในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

           นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมันคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสาน ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไป"

           ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนิน"โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเป็นการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจและสร้างน้ำใจให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

          สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงมโนราห์ ตอน นายพรานจับนางกินรี, การแสดง 10 ท่าพญายม, การแสดงโขน, การมอบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 2,870 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 ส.ค. 62