1.1

รองนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหามาตรการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย - มาเลเซีย

       วันนี้ (1 ก.ย. 62) ที่ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย - มาเลเซีย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการค้าชายแดน ซึ่งมีความคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย ในการผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 การค้าระหว่างไทย-มาเลเซียมีมูลค่าสูงถึง 803,300 ล้านบาท และครึ่งปีแรกของปี 2562 มีมูลค่า 387,041 ล้านบาท

         ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในหลายประเด็น อาทิ การลดระยะเวลาในการผ่านด่านพรมแดน โดยจะมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่จากเดิม 50 คน เป็น 106 คน และเพิ่มช่องทางเดินรถจาก 4 ทาง เป็น 6 ทาง รวมถึงการส่งออกสิ้นค้าอาหารที่มีความล่าช้า เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ประจำในช่วงระยะเวลานอกเวลาราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับเรื่องเพื่อดำเนินการประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การจัดส่งอาหารเป็นไปได้อย่างคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

         ด้านความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และจุดเชื่อมด่านศุลกากรแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นจุดเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านศุลกากรบูกิต - กายูฮิตัมของมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะกรรมการทำงานเทคนิคเพื่อพิจารณาจุดเชื่อมต่อก่อสร้างถนนเส้นที่สองสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 2 กันยายนที่จะถึงนี้ จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม และจะมีการประชุมหารือร่วมกับประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อหาข้อสรุป และหากทั้งสองประเทศได้ข้อตกลงร่วมกัน ก็จะดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 1 ปี

        ในส่วนของการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในการประชุมวันนี้ โดยได้ข้อสรุปให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพเพื่อจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนักธุรกิจมาเลเซียในห้ารัฐภาคเหนือตอนบน นักธุรกิจของไทย รวมทั้งผู้ส่งออกของไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคาดว่าจะจัดขึ้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ เพื่อให้เกิดการทำสัญญาซื้อขายอย่างเป็นรูปประธรรมเกิดขึ้นต่อไป

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
ประชา โชคผ่อง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 ก.ย. 62