1.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital platform ในโครงการ Smart University 4.0 @SKRU มุ่งอำนวยความสะดวกทางการเงินแบบครบวงจร

          วันนี้ (2 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยนายสุพร โสฬศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันบริหาร จัดการทางการเงินผ่านระบบKrungthai Digital platform ในโครงการ Smart University 4.0 @SKRU โดยมีนายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน นายวศิน วรรละออ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขต นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและนายพิภพ วรรณกูล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อพลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรม Krungthai Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงิน ให้แก่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

            สำหรับความร่วมมือระหว่างทางมหาวิทยาลัยและธนาคารกรุงไทย ที่จะร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) การรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและที่ขาดไม่ได้ คือบริการจัดการทางการเงิน ผ่าน KTB Corporate Online ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน รวมถึง Download รายงานทางการเงินต่างๆ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าวภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา
2 ก.ย. 62