1.1

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสงขลา

       วันนี้ (28 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ ดญ.กนกพรรณ บิลล๊ะ อายุ 6 ปี ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสงขลา โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา คณะแพทย์พยาบาลและครอบครัวให้การต้อนรับ

        โดย ดญ.กนกพรรณ บิลล๊ะ มีอาการกรามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับให้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดูแล เยียวยาและให้การช่วยเลือในด้านการรักษาพยาบาล และการประกอบอาชีพของครอบครัว เพื่อให้สามารถมีรายได้และดูแลผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ต.ค.62