1.1

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ในนามหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดสงขลา และผู้มีจิตศรัทธา

       วันนี้ ( 3 พ.ย.62 ) ณ วัดบ่อทอง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ในนามหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดสงขลา และผู้มีจิตศรัทธา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
       การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป ต่อจากนั้นให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น
         การทอดกฐินเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว
ประชา โชคผ่อง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
3 พ.ย.62