1.1

จังหวัดสงขลาเชิญร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      วันนี้4พ.ย.62 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง – มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

       นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้จัดทำโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา

       ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. เส้นทางถนนชลาทัศน์ (ถนนเฉลิมพระเกิยรติ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย  มินิมาราธอน 10.5 กม. และ ฟันรัน 4 กม.

         - สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://local4kingrun.com/  โดยชำระค่าลงทะเบียน ชื่อบัญชี “เดิน – วิ่ง ท้องถิ่นสงขลา” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา เลขบัญชี678-6-06366-7

 

ประชา โชคผ่อง ข่าว/ภาพ