1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบ เรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และประเมินค่ารื้อถอนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต.สำนักขาม ระยะที่ 2

        วันนี้ (12 พ.ย.62 ) ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และประเมินค่ารื้อถอนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต.สำนักขาม ระยะที่ 2 โดยมี นายรุ่งโรจน์  และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายอรัญ  กำเหนิดผล ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสำนักขาม พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านกว่า 50 คน เข้าประชุมหารือการพิจารณาในครั้งนี้

           ตัวแทนชาวบ้านในนามชมรมร่วมใจไทย 4 ภาคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นำโดย นายอรัญ กำเหนิดผล ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสำนักขาม นายสัญญา วัชรพันธุ์ ประธานศูนย์สวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนชาวชาวบ้านกว่า 50 คน เดินทางมายังจังหวัดสงขลาขอให้ทบทวนผลการพิจารณากรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา โดยมีชาวบ้านจำนวน 87 ครัวเรือนที่อาศัยในเขตพื้นที่ โดยขณะนี้ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการให้ออกจากพื้นที่ จึงได้เข้ายื่นข้อเรียกร้องเพื่อที่ขออาศัยอยู่ในที่ดินเดิม ด้วยวิธีการเช่าที่ดินในอัตราเดิม โดยขอพื้นที่ 150 ไร่ สำหรับให้ชาวบ้าน 87 ครัวเรือน อยู่อาศัยและทำกินเช่นเดิม

         ทั้งนี้ชาวบ้านกลุ่มนี้ อาศัยด้วยวิธีการเช่าจาก ปปง.ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเศรษฐกิจพิเศษสะเดา มาตั้งแต่ปี 2547 แต่พื้นที่ดังกล่าวนั้นได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาจำนวน 1,207 ไร่โดยชาวบ้านชุมชนร่วมใจไทย 4 ภาคได้ร้องขอเช่าที่ดินในอัตราเดิมที่เคยเช่า จำนวน 150 ไร่เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทำกินและอยู่อาศัยรวมถึงออกแบบวางผังชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติและเป็นปอดแห่งเดียวหากมีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาขึ้นในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมากลับไม่ได้รับความสนใจมีการไล่รื้อบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่จนสร้างความเดือดร้อนจึงจำเป็นต้องมายื่นข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน จึงได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

วิทยา  สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 พ.ย.62