1 4

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพและเรียงความ ในหัวข้อ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ และเรียงความ หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกียรติบัตรและเงินรางวัล
                สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ www.prd.go.th ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 026-182323 ต่อ 1604 , 1606 หรือ 1607 ในวันและเวลาราชการ


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา