1 4

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 408 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 สามารถดูรายละเอียดกติกาได้ที่เว็บไซด์www.rscience.go.th และ www.moathai.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2577-5455 และ 0-2147-4671

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา