1 4

ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน “ คนไทยต้องมีงานทำ งานดี มีคุณภาพ ”
            สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมแพล็กซ์ หาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วันนัดพบแรงงานขึ้น ในวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 -16.00 น. ณ ชั้น 5 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมแพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
           นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานมอบหมายให้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ เพื่อทราบถึงบุคลิกภาพของตนเองในการเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งาน การให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวอาชีพ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-234089

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
13 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา