1 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งกองทุน 100 ปี สมเด็จย่า ครั้งที่ 4
         คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งกองทุน 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม นี้ (เวลา 08.30-16.30) ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และ ร.ศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล ชั้น 5เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
        ความสนุกสนานเต็มรูปแบบพร้อมรับรางวัลมากมาย รายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม เช่นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ (เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้ 2 เท่า)
           ทีมกิตติมศักดิ์ 3 คน ทีมละ 10,000 บาท ประเภททีมทั่วไป 3 คน ทีมละ30,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักกองทุน ฯ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร 0-7428-7510-1 E:mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณ บริรักษณาพิไล รัตนพงศ์ โทร 0-9488-9423-9

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ / ข่าว
26 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา