1 4

                     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ” (Thailand research 2017) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ / ข่าว
26 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา