1 4

กองทัพภาคที่ 4 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กำหนดจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
          เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรา 12 สิงหาคม 2560 การถวายความจงรักภัคดีและตระหนักถึงน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในพื้นที่ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพ ที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่งานของส่วนราชการและเอกชนทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างแท้จริง
           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ เวลา 19.00 น วันที่ 12 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 16.00 น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เวลา 18.00 น พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.00 น และตลอดทั้ง 3 วัน จะมีการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียน นักศึกษา การแสดงดนตรี 3 เหล่าทัพ การจัดนิทรรศการโครงการศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และการบริการทางการแพทย์
ทั้งนี้ ของเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ข่าว
31 ก.ค.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา