1.1

สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน ทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (2 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมจิตรลดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ผู้แทนนายกสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้และส่วนราชการในสังกัด ศธ. นำโดยนายมนัสฌาน์ ชูเชิด เลขานุการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ นายศักกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  นางสาวนวนพรรณ วรรณสุธี รองผอ.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน. อำเภอเทพา  นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอนาทวี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด เลขานุการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ กล่าวว่า สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ร่วมทั้งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาการศึกษาและการกีฬาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพอนามัยที่ดีและศูนย์รวมในการพบปะ ร่วมมือ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่าหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนงานและกิจกรรมร่วมกับสมาคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกของสมาคมปัจจุบันเป็นนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่เป็นนักเรียนในโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจบการศึกษาไปแล้ว รวมทั้งผู้บริหารและครู นักเรียนก็สามารถเป็นสมาชิกของสมาคมฯเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงจัดให้มีการลงนามความร่วมมือกันขึ้น

สำหรับกิจกรรมของสมาคมฯ จะเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทุกกลุ่มอายุและอาชีพ การได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยในพื้นที่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้งานของสมาคมขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการลงนามในการให้คำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนงานของสมาคมให้มีการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือในสิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้นให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนอยู่แล้วหรือมีกิจกรรมตามแผนงานของสมาคมในโอกาสข้างหน้า

ซึ่งกิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมาคือการร่วมมือทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเดินวิ่งการกุศล การจัดกิจกรรมแชมป์ชนแชมป์กีฬาฟุตบอล การแข่งกอล์ฟการกุศล การจัดทั้งทีมนักกีฬาฟุตบอลเสือใต้ยูไนเต็ด เป็นต้น 

สำหรับในวันที่ 25 มกราคม 2563  ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้จะขอความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกีฬาฟุตบอลที่สำคัญ 2 คู่ คือ ทีม VIP กระทรวงศึกษาธิการ พบกับ ทีมสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และทีมเยาวชนแชมป์ประเทศไทย กับ ทีมเยาวชนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมความสามารถของนักเรียนด้านดนตรีมาแสดงให้กับผู้เข้าชมได้รับชมอีกด้วยด้วย

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

2 ธ.ค. 62