1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

เพื่อคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา


          วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 โดยมีพระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระปลัดเมธี ปิยธฺมโม เจ้าอาวาสวัดโคกพะยอมสุการาม อำเภอนาหม่อม นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เพื่อส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563
            สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ได้แก่             พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม.ดร. วัดมหัตตมังคลสราม ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ นายสุเมธ ศศิธร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
วิทยา-ณัฏฐกร /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 62