1.1

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์จ.สงขลา กวาด 3 เหรีญทองและ 2 เหรียญเงิน

จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับโลก


          วันนี้ (18 ธ.ค.62) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา คณะนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์จ.สงขลา เข้าพบ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หลังการเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในฐานะผู้แทนประเทศไทยจำนวน 6 คนทั่วประเทศครั้งที่ 16 ณ เมือง โดฮา รัฐกาตาร์ ประเทศกาตาร์ ซึ่งได้แข่งขันเมื่อวันที่ 3-12 ธันวาคม 2562 ผลการการครั้งนี้ปรากฏว่า นักเรียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์ คว้าเหรียญทองมาได้ 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต
เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง และเหรียญเงิน 2 เหรียญ ได้แก่
เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล เด็กชายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวชมเชยและอวยพรให้นักเรียนทั้ง 5 คน ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาประพฤตตัวเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างของเยาวชน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาและธิดานุเคราะห์

 

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา