1.1

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้โรงเรียน นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬากระโดดเชือกที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลา

เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

          วันนี้ (24 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้โรงเรียน นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬากระโดดเชือกที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลา จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาทีมชาติ ได้แก่ เด็กหญิงพรกมล เอียดประดิษฐ์ 2. ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้แก่ นางสาววิชุตา กาญจนะประโชติ และ นายวุฒิชัย แซ่ภู่ และ3. ผู้บริหารโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
          นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผลงานการส่งเสริมกีฬากระโดดเชือก Jump Rope ของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ซึ่งมีผลงานโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา โดยนักเรียนโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีผลงานที่โดดเด่น ประกอบด้วย 1.การเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ครองแชมป์ มาติดต่อกัน 4 ปี, 2.วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงพรกมล เอียดประดิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ผ่านการคัดเลือก จากสมาคมจัมพ์โร้ปไทย เป็นตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี Asia Pacific Jump Rope Championship and Camp Incheon Korea 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินและเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายการกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น
          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ และขอให้ทุกคนดำรงไว้ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ –วิทยา-ฟารีด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ธ.ค. 62