1.1

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับจังหวัดสงขลา ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องท่องที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

          บ่ายวันนี้(24 ธ.ค. 62) ที่บริเวณย่านร้านค้าหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา โดยมี ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่เทศกิจอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมในพิธี

          สืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองสงขลา เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมบูรณาการกำลังในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ พร้อมเป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง

          โดยการสมมุติ เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์แรกผู้ก่อการร้ายนำรถจักรยานยนต์บรรจุระเบิดแสวงเครื่องมาจอดเอาไว้ในย่านการค้า และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครสงขลามาพบ จึงได้แจ้งสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาเพื่อเข้าตรวจสอบ ส่วนเหตุการณ์ที่ 2 ผู้ก่อการร้ายได้นำถุงดำบรรจุวัตถุระเบิดไว้ในถังขยะ ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ที่ 1 ประมาณ 5 เมตร และได้เกิดระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           ทั้งนี้รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันซักซ้อมแผนในครั้งนี้   จะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องประชน และสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และพื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุดคือ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในแผนภารกิจหน้าที่ของตนและการนำไปใช้ปฎิบัติจริง........

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ข่าว

วิทยา / วิลาศิณี /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา