1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

          วันที่ (24 ธ.ค. 62) ที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและภาคสาธารณกุศลร่วมกันลงพื้นที่ออกให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบวงจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก พบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการอย่างคับคั่ง

         นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในภารกิจบําบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในรูปแบบการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่ออกให้บริการแก่ประชาชนทั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ภาครัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้อย่างตรงจุดและเกิดการบูรณาร่วมกันของทุกภาคส่วนอีกด้วย

          โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาแก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และทุนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาแก่นักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 70 ชุดและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน จำนวนกว่า 30 บูธ อาทิ การให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและทันตกรรม การให้บริการทำหมันในสุนัขและแมว การให้บริการทำบัตรประชาชน การให้บริการตัดผมฟรี การแจกพันธุ์พืช-พันธุ์ปลา การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัด โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมาใช้บริการ จำนวนเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ณัฏฐกร-ชลิตา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24ธ.ค. 62