1.1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2563

       วันนี้ (25 ธ.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 431, กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 432, ที่บังคับการควบคุม อาสาสมัครรักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบล, ที่บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, ที่บังคับการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ส่วนแยก, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และชุดปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 150 ชุด เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรีนิตินัย ลังยาหน่าย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพนมไพร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          ในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี/ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละและทรงชื่นชมในการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและประทานขวัญและกำลังใจให้กับทุกคน เพื่อที่ได้กำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไป

          จากนั้น พลตำรวจตรี นิตินัย ลังยาหน่าย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ล้วนมีความปราบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ เจ้าหน้าที่และกำลังพลขอตั้งปณิธานจะจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ธ.ค. 62