1.1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563

(Count Down to 2020) เพื่อติดตามความคืบหน้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          วันนี้(25 ธ.ค.62) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ (ฝั่งชายทะเล ถนนชลาทัศน์) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

           โดยการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมงานหนังสือเชิญ บัตรจอดรถ VIP การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมในการรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าระบบไฟ การแสดง พลุ การประชาสัมพันธ์และการพิจารณารูปแบบการกำหนดแผนผังบริเวณทาเข้า-ออก ที่จอดรถ VIP ที่จอดรถผู้ร่วมงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และป้าหมายที่วางไว้

         ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ วงสติ๊กเกอร์ นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม วงพัทลุง เป็นต้น

 

ชลิตา บุญปาสะ //ข่าว

วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ //ภาพ

25 ธ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา