1.1

ชาวสงขลา ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” กระตุ้นเตือนการมีจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนและเคารพกฎจราจรเพื่อให้อุบัติเหตุเหลือน้อยที่สุด

          วันนี้ (24 ธ.ค. 62) ที่บริเวณทางเข้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยขับขี่ไปตามท้องถนน เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง ตามโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 รวม 5 วัน โดยจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ตลอดจนไปพักผ่อน ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำใหเมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

          จังหวัดสงขลาได้ดำเนินงานตามแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้คำขวัญ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

          สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย 1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ7. มาตรการบริหารจัดการ

\

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-ณัฏฐกร-ชลิตา/ภาพ  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 ธ.ค. 62