1.1

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาในโรงเรียนนาทวีวิทยาคม

          วันนี้ (20 ม.ค.2563) เวลา 08:00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ       วิลาวัลย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เน้นพัฒนาการศึกษาในทุกด้านทุกมิติ โดยเช้านี้ รมช.ศึกษาธิการได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมๆกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จากนั้นได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ในการเรียนและในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะให้กับชีวิตและได้เดินทักทายนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

          จากนั้นได้ประชุมและพบปะกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและแนะนำผู้บริหารจากส่วนกลาง รมช. ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงมาในพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อต้องการติดตามการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติและหลากหลาย ทุกคนสามารถที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาได้ ซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการอยากให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งมีความเข้มแข็งทั้งเรื่องวิชาการ สภาพแวดล้อม ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องมีความผูกพันและและร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ไม่เน้นเรื่องการเรียนวิชาการอย่างเดียว นักเรียนต้องมีความสามารถในด้านอื่นๆทั้งเรื่องกีฬาและเทคโนโลยี ทันโลกทันสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

 

 


กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ / ข่าว

 ประชา - วิลาศิณี /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ม.ค.63