1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เปิดโครงการการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะบริเวณสวนสองทะเล เพื่อปรับทัศนียภาพและพัฒนาระบบนิเวศ บริเวณสวนสองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (22 ม.ค.63) ที่บริเวณสวนสองทะเล อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะบริเวณสวนสองทะเล โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมในกิจกรรม

          นายสมหวัง  เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นวาระพัฒนาจังหวัด และเป็นวาระแห่งชาติ ปัจจุบันเรื่องขยะทะเล เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน ควรให้ความสำคัญ และร่วมมือกันจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสัตว์ทะเล ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติก ทำให้ติดบริเวณทางเดินอาหาร และส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะบริเวณสวนสองทะเล เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ ให้สมดุล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล และปรับทัศนียภาพให้สวยงามเหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาสัมผัส

          สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเก็บขยะ ดูแลความสะอาดพื้นที่ ทั้งขยะทั่วไป โฟม และพลาสติก เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสองทะเล ให้เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ / ข่าว

อรรคพงษ์ – จิรพัฒน์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

22 ม.ค.63