1.1

ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งปลาทองเดิม แหล่งเอราวัณ จักรวาล สตูล และฟูนานเดิม ในทะเลอ่าวไทย

     วันนี้(23 ม.ค.63)​ ที่ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด​ อำเภอเมือง จังหวัด​สงขลา​ นายนฤทธิ์​ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา​ เป็นประธาน​เปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น​ ครั้งที่ 2 โครงการเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม หมายเลขG1/61 และ G2/61 ในทะเลอ่าวไทย เพื่ออธิบายรายละเอียดและแผนการดำเนินงานของโครงการ นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงมาตรการต่างๆ และเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

     สืบเนื่องจาก ปตท.สผ.อีดี ได้วางแผนโครงการผลิตปิโตรเลียม แปลง G1/61 ตอนบน (แหล่งปลาทองเดิม) และแปลงG2/61 ตอนล่าง (แหล่งเอราวัณ จักรวาล สตูล และฟูนานเดิม) ที่จะติดตั้งแท่นผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติม จำนวนประมาณ 35 แท่น และเรือFSO 1 ลำ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ทันทีเมื่อถึงระยะการเริ่มผลิตตามสัญญาในวันที่ 24 เมษายน 2565 และวางแผนที่จะติดตั้งและปรับปรุงสิ่งติดตั้งต่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้มีการผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา อีกทั้งโครงการเจาะสำรวจ แปลง G2/61ได้กำหนดตำแหน่งหลุมสำรวจปิโตรเลียม จำนวน 22 ตำแหน่ง และจะติดตั้งแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติม จำนวน 70 แท่น

     นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพดิน ตะกอนพื้นท้องทะเล แพลงก์ตอน​  ลูกปลาวัยอ่อน สัตว์หน้าดิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข

 

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา-วิลาศิณี /ภาพ

สำนักงานประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

23 ม.ค. 63