1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2563

      วันนี้ (23 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี่ยงกุ้งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว
จิระพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 ม.ค.63