1.1

ปภ.สงขลา ประชุมและเตรียมความพร้อมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD เรื่องพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดสงขลาที่ได้รับการแก้ไข

          วันนี้(24 ม.ค.63) ที่ห้อง CEO ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมและเตรียมความพร้อมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD เรื่องพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดสงขลาที่ได้รับการแก้ไขโดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจจราจร สภ.สงขลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ขนส่งจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข 4309 สายสงขลา - นาทวี ช่วงตั้งแต่ หน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร – วัดแช่มอุทิศ ระยะทางในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประมาณ 1800 เมตร ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดจำนวน 74 ครั้ง แยกเป็นลักษณะการชนดังนี้ ขับรถตัดหน้ารถอื่น จำนวน 22 ครั้ง คิดเป็น 29.3% ชนท้ายรถอื่นจำนวน 12 ครั้ง คิดเป็น 16.2% เฉี่ยวชน จำนวน 3ครั้ง คิดเป็น 4.0%

          ก่อนการดำเนินการ สถิติอุบัติเหตุทางถนนมกราคม – กรกฎาคม 2562 (7 เดือน) เกิดอุบัติเหตุจำนวน 23 ครั้ง ค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุคิดเป็น 3.29 ครั้งต่อเดือน แยกเป็นลักษณะการชนดังนี้ ตัดหน้ารถอื่นจำนวน 8 ครั้ง คิดเป็น 34.7% ชนท้ายรถอื่นจำนวน 4ครั้ง คิดเป็น 17.3% เฉี่ยวชน จำนวน 3 ครั้ง คิดเป็น 13% มีอุบัติเหตุรุนแรงจำนวน 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย บาดเจ็บสาหัสจำนวน 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถจักรยานยนต์ข้ามฟากถนนไปยังอีกซ่องจราจรฝั่งตรงข้าม และการขับรถย้อนศรในลักษณะตัดหน้ารถอื่นในทางตรงอย่างกระชั้นชิด

          ซึ่งการกำเนินการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในถนนช่วงดังกล่าวได้แก่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรกาด้านความปลอดภัยทางถนน ขอความร่วมมือประชาชนร่วมลงลายมือชื่อแสดงเจตจำนง แจ้งเหตุเตือนภัยผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค แจกแผ่นพับ ใบปลิวในการใช้รถใช้ถนน วิธีการใช้รถใช้ถนนให้ถูกวิธี ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน กิจกรรมครูหน้าเสาธง เพื่อแจ้งสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและเพื่อให้นักเรียนเป็นสื่อกลางในการแจ้งเหตุให้ผู้ปกครองได้ทราบปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในถนนช่วงดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมโรงละครเทศกิจพิทักษ์คุณธรรมและการสอนขับขี่ปลอดภัย(สวนจราจร) และติดตั้งป้ายเตือนในเส้นทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังอันตรายจากรถตัดหน้าและ แจ้งสาเหตุ ซึ่งเป็นตันเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทราบพร้อมวิธีการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย เนื่องจากผู้รับผลร้ายส่วนมากเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ

          โดยหลังการดำเนินการตั้งแต่สิงหาคม - ธันวาคม 2562(5 เดือน) เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง ค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุคิดเป็น 16 ครั้งต่อเดือน แยกเป็นลักษณะการชนดังนี้ ขับรถตัดหน้ารถอื่น จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น 50% ขับรถชนท้ายรถอื่น จำนวน 1ครั้ง คิดเป็น 12.5% เฉี่ยวชน จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็น 25% อื่น ๆ จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็น 12.5% และไม่อุบัติเหตุรุนแรง ไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

ประชา-วรางคณา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 ม.ค.63