1.1

หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม “เก็บขยะบริเวณทะเลสาบสงขลา” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะลงทะเลสาบ

 

     วันนี้ (24 ม.ค.63) นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ ทะลสาบสงขลา บริเวณหลังโรงสีแดง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เพื่อปรับทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลา สร้างจิตสำนึกและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด ปราศจากขยะ อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดน้ำเสีย ชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยมีกรมตำรวจ กองทัพเรือ กรมประมง กลุ่มแม่บ้านตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

     ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำและเศษอาหาร อันนำไปสู่ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในทะเล รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา-ชลิตา /ภาพ

สำนักงานประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

24 ม.ค. 63