1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำเจ้าหน้าที่ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผน รปภ. พื้นที่เมืองสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุการณ์และช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (28 ม.ค.63)​ ที่ลานคนเมือง สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา​ เป็น​ประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2563  โดยมีพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา พร้อมด้วยชุดกู้ภัยจากเทศบาลนครสงขลา ,เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ,ชุดกู้ชีพ จากโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา ,เจ้าหน้าที่กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 ,อส.จังหวัดสงขลาที่ 1 ,อส.จังหวัดสงขลาที่ 2 ตำรวจภูธรเมืองสงขลา ,ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด กก.ตชด.43 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา กล่าวว่า การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา เป็นเรื่องสำคัญ แต่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนนี้ คือ การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจในการนำภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างสอดคล้อง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน มิใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญและห่วงใย การรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม และเป็นเมืองหลักศูนย์รวมการท่องเที่ยว จึงเป็นพื้นที่ล่อแหลม และเป็นเป้าหมายสำคัญในการก่อเหตุร้าย

โดยแม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา และทำการซักซ้อมการปฏิบัติ ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน จากทุกภาคส่วน เพื่อให้พื้นที่เมืองสงขลา ปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ โดยสมมติเหตุการณ์ระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา – ชลิตา /ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

28 ม.ค.63