1.1

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ยืนยันว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างแน่นอน

 

      จากที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ในสาธารณรัฐประชาชนจีน   ส่งลกระทบต่อการท่องเที่ยว    การสาธารณสุข  และสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน    และประเทศต่าง วันนี้ (31 ม.ค.63) ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณารัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าพบ นายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อหารือและรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว   รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน    การควบคุมและการรักษาผู้ป่วย  ผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง     ในส่วนจังหวัดสงขลาได้นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลาเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ป้องกันการตื่นตระหนก  หรือวิตกจนเกินไป   ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ในจังหวัดสงขลา      ในการเข้าพบครั้งนู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้ให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวจีนให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ได้ในเร็ววัน   ด้านนายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลายืนยันว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างแน่นอน  และจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามทั้งภายในประเทศ   และต่างประเทศ   นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความรับผิดชอบต่อมวลมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้มณฑลหูเป่ยเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยว  และการเดินทางออกนอกพื้นที่ของชาวมณฑลหูเป่ย    ขณะเดียวกันมั่นใจต่อความก้าวหน้าของการแพทย์ไทยที่สามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที และมีมาตรการการป้องกัน   การให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตัวเอง   และการให้ข่าวสารที่ถูกต้อง  ไม่ให้ประชาชนมีความกังวลในการใช้ชีวิตประจำวัน   พร้อมทั้งขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะที่มาให้กำลังใจต่อกัน