1.1

จังหวัดสงขลาสืบสานกิจกรรมไหว้ “ไท่ส่วยเอี๊ย” ตามความเชื่อว่า ไท่ส่วยเอี้ยจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ บรรเทาเคราะห์กรรม

และช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

 

 

           กิจกรรม "ไหว้ไท่ส่วยเอี๊ย เสริมโชค เพิ่มบารมี รับปีหนูทอง" ที่จัดขึ้น ณ วัดฉือฉาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดยนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา ร่วมไหว้ไท่ส่วยเอี๊ยตามความเชื่อว่า เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เพิ่มโชค เสริมดวงชะตา ในปี 2563

           นอกจากเป็นการสักการะองค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย องค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ ที่ทำให้ประชาชนผู้ศรัทธาในองค์ไท่ส่วยเอี๊ยได้ทราบว่า วัดฉือฉางเป็นวัดที่มีองค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย ครบ 12 นักษัตรปี 5 ธาตุ รวม 60 องค์ หนึ่งเดียวในภาคใต้ ซึ่งในแต่ละปี องค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามปีนักษัตรและธาตุ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับปีนักษัตร ปีชวด หรือปีหนูทอง และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดน่าสนใจของทางวัด คือ สถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยทางวัดบรรจงสรรค์สร้างกระเบื้องแต่ละแผ่นด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ

           ทั้งนี้ ไหว้ไท่ส่วยเอี๊ยยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่ผูกพันกัน ทำให้วัฒนธรรมจีนหล่อหลอมกับความเป็นไทย เกิดสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่น และเป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งชาวไทยและชาวจีนมาอย่างยาวนาน

 

ปิยะฎา  ชะยานัย / ข่าว

อรรคพงษ์ – วรางคณา / ภาพ

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ก.พ. 63