1.1

ทัณฑสถานหญิงสงขลา มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมรอบด้าน เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจําโครงสร้างเบา) ประจําปี 2563

          วันนี้ (14 ก.พ.63) ที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจําโครงสร้างเบา) ประจําปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นางณิชกมลไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำและผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลาง ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วย รอยยิ้มแห่งความสุขในเดือนแห่งความรัก          

          พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อน (เรือนจำโครงสร้างเบารุ่น1/12563 เป็นรุ่นที่ 3 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ2562 ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดได้กลับสู่สังคมอย่างได้รับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาชีพและทักษะการใช้ชีวิตเพื่อไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำและทัณฑสถานระบบปิดอีกมาตรการหนึ่ง นับว่าการฝึกอบรมในครั้งมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ ทักษะด้านต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังได้รับการปล่อยตัว พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ตลอดจนกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

         กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบาหลักสูตร 12 สัปดาห์ ( ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รุ่น ครั้งนี้เป็นการ รุ่น1/2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม รับย้ายจากเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต 8 และเขต 9 จำนวน 150 คน โดย เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านกาย จิต อาชีพทักษะการใช้ชีวิตและนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ฟารีด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 ก.พ.63