1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ พร้อมยกระดับให้สงขลาเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์นานาชาติ

 

       วันนี้ (21 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมถึงสมาคมการค้า ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมไมซ์ซิตี้ของจังหวัดสงขลาไปสู่การจัดงานระดับนานาชาติและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป้าหมายในการส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ คือการยกระดับให้สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ มีปัจจัยแวดล้อมต่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ทั้งในด้านขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตอาหารทะเลมากที่สุดในภาคใต้ มี 2 ศูนย์ประชุมแสดงสินค้ามาตรฐานระดับสากลใหญ่ที่สุดในภาคใต้

      อีกทั้ง มีสนามกีฬาใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทยและอันดับ 2 ของโลกที่มีภูมิทัศน์ติดกับทะเล มีสนามบินนานาชาติใหญ่สุดในภาคใต้ การผลักดันสงขลาเมืองเก่าที่กำลังเข้าสู่กระบวนการรับรอง UNECO OF OLD TOWN แห่งใหม่ของโลก การจัดงานเกษตรภาคใต้ อีเว้นท์ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและการจัดมหกรรมยางพารา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในด้านศูนย์ราชการระดับภูมิภาค ศูนย์รวมการค้า ศูนย์กลางคมนาคม การศึกษาทำให้จังหวัดสงขลาพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการนำเสนอการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau, SCEB) หรือ เอสเส็บ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาในการตรวจประเมินเพื่อก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ ณัฏฐกร- /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ก.พ. 63