1.1

จังหวัดสงขลา รวมใจสู้ไวรัสโควิค-19 Big Cleaning ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

    

          วันนี้ (21 ก.พ. 63) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   นางกัญจนา  เกลี้ยงเกลานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  นายแพทย์อุทิศศักดิ์   หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมใจสู้ไวรัสโควิค-19 จัด Big Cleaning ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยได้แจกหน้ากากอนามัย
เจลล้างมือ และถุงมือยางแก่ผู้โดยสารที่เดินทางทั้งใน และระหว่างประเทศ เพื่อเป็นป้องกันเบื้องต้น

          พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกระหว่างประเทศ โดยจุดดังกล่าว มีการตรวจสอบวัดอุณหภูมิของผู้โดยสาร ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน
และมีการแจกบัตรเฝ้าระวังสุขภาพหรือที่เรียกว่า Health Beware Card ให้แก่ ผู้โดยสาร กรณีมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคัดกรองอาการ และหากตรวจพบว่ามีไข้สูง
เกิน 38 องศา ก็จะคอยคัดแยกออกมา เพื่อที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาลทันทีและแยกโรค เพื่อไม่ให้สัมผัสกับผู้เดินทางรายอื่น

        ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ยังไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากโรคไวรัสโควิด-19  แต่ได้ให้คำแนะนำประชาชนต้องคอยสังเกตอาการตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากมีไข้ในช่วง 14 วัน หลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อดำเนินการวินิจฉัยได้ถูกต้อง และรักษาได้ทันท่วงที หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422

 

 

ปิยะฎา ชะยานัย/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ก.พ.63