1.1

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์"

 

วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2563 ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วม

นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ ได้ 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 21 เหรียญทองแดง ในประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่น กรีฑา  กอล์ฟ  ขี่ม้าและเซปักตะกร้อ

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ฟารีด้า-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.พ. 63