1.1

โรงเรียนสงขลาวิทยาคมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคระบาดของไวรัสควิค 19

 

          วันนี้ (28 ก.พ.63) ที่โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคระบาดของไวรัสโควิค 19 โดยมีนายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงรียนสงขลาวิทยาคม กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร โรงพยาบาลสิงหนคร นักเรียนจากโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดวาส และโรงเรียนวัดดีหลวงนอก ร่วมเดินรณรงค์

         นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ในหลายประเทศและมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้คำแนะนำในการป้องกันมิให้เกิดอันตราจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งโรงเรียนสงขลาวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพ เพราะการมีสุขอนามัยที่ดีสามารถป้องกันโรคตลอดจนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วม จึงจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิค 19 นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากไวรัสโควิค 19 ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และรวมพลังของชาวสิงหนครในการรณเดินรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19

 

 

 

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

อรรคพงษ์-ฟารีด้า/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ก.พ.63