1.1

จังหวัดสงขลา เดินหน้าป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอระโนด และอำเภอเทพา

 

            วันนี้ (28 ก.พ. 63) นายสมหวัง  เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกัน หรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2

            สำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกัน หรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาขยายเวลาเครื่องสูบน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอเทพาและอำเภอระโนด จากสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที

 

 

 

 

 

 

ปิยะฎา  ชะยานัย   /ข่าว

วรางคณา ราชแก้ว   /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ก.พ.63